llysiaublog.JPG

Dyma sut mae’r patch llysiau yn edrach pan mae’r cwningod yn cyrraedd, a dwi’n gadael lonydd iddo fo fynd ei ffordd ei hun. Er ei fod yn hyfryd, dwi isio’i ‘adfer’ erbyn blwyddyn nesaf – yn codi ffens wythnos nesaf gobeithio. Ar yr un pryd, dwi’n dechra’r dyddiadur yma, fel dyddiadur, a hefyd rhywle i drafod tyfu llysiau a phlanhigion eraill, trafod sut i osgoi cwningod a ‘pests’ eraill, gloywi iaith (dysgu’r gair am ‘pest’), a darganfod yr enwau ar y pethau rwyf heb eu hetifeddu – yr adar, y blodau, y chwyn… (h.y. heb etifeddu’r enwau nid y chwyn!)