leghorn.jpg

Gadawodd Gwenan wythnos diwethaf (rŵan yn iâr fuarth ym myd arall), ac efo’r haf yn dod, ac felly’r malwod a’r gwlithod, mae’n bwysig bod yn barod. Wedi prynu dwy Leghorn ac un Sussex bora ma (yn disgwyl iddyn nhw roi eu henwau i ni).