Ffa wedi eu plannu allan – wedi ei dynnu gyda’r nôs i weld os oed ‘na unrhyw ‘predators’ o gwmpas.

ffa.jpg

Y diweddara: 30/3 pwmpen a chourgettes yn y tŷ, 31/3 rhiwbob (Victoria) 2/4 Un rhes o ffa Ffrengig (Opera) o dan cloche, sweetcorn (Kelvedon Glory) yn y polytunnel. Oedden ni wedi meddwl cadw petha’n syml eleni, ond bob tro dwi’n pasio hadau mewn siop, dwi’n gorfod prynu rhywbeth, felly dwi rŵan angen ffeindio lle i roi pannas. Mae’r ieir yn cael trafferth cyd-fyw ond wedi dechrau dydwy’n barod.

Pannas wedi eu hau (5/4). Mae rhai o’r tomatos wedi eu dinistrio (gwlithod?) felly’n hau mwy. 9/4 Cucumbers yn y ŷ, 10/4 un rhes o bys, 11/4 rhesi o foron (Starca a Amsterdam Forcing) rhwng y nionod sy’n dod ymlaen yn dda.