prydcyntaf.jpg

Dim yn gwbod mod i’n licio ‘beetroot’ (betysen?) heb ei goginio tan heddiw.

Rhan fwyaf o betha’ wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, er bod ‘na chydig o olion pryfaid-du ar y ffa – plannu’n gynharach flwyddyn nesaf. Ma’r planhigion tomatos wedi eu bwydo efo danhadl poethion i’w gweld yn well na’r rhai efo bwyd ‘inorganic’ ond gwell disgwyl i weld a blasu’r ffrwythau.