Mae’r mafon yma yn barod i’w casglu (Autumn Bliss). Dydi nhw ddim i fod i ffrwytho tan yr Hydref. Debyg bod y gwanwyn poeth a’r glaw dros yr wythnosau diwethaf wedi eu drysu falla? Dwi heb fod yn garddio digon hir i wybod os mai jyst rwbath ‘one-off’ ydi hwn yntau arwydd arall o ‘global warming’.

Dwi wedi cael cychwyn araf eleni achos mod i wedi bod yn defnyddio amsar sbâr i gyd i baratoi a rhoi croen newydd ar y twnnel. Mae’r tomatos i gyd mewn potiau – dwi heb drio hyn o’r blaen. Heb osod y drysau ar y twnnel eto felly mae’r ieir (Melys yn y llun) yn crwydro mewn – yn edrych ar ôl y gwlithod ond yn bwyta peth o’r letys!