Jyst cofnod minimal iawn o betha wedi eu hau bora ma i drio ail-gychwyn y plannu a’r blog: Tomatos Tumbling Tom, Gardener’s Delight, Alisa Craig, Harbinger, San Marzano, Agro. Wedi rhoi croen ar y twnnel llynedd ond, ers colli ieir i’r llwynog, mae’r tair sydd ar ôl wedi bod yn byw yna dros y gaeaf ac wedi creu llanast – dinistrio’r mefus a phopeth gwyrdd arall. Gobeithio gwneud ‘run’ mis yma i gael ieir allan a threfn yn y twnnel.