llanast

Yn trio cael ‘chydig o drefn ar y twnnel, dechra creu ‘beds’, er bod yr ieir dal yna! Dwi’m yn siŵr os di’r maeth maen nhw’n ei adael yn y tir yn gwneud i fyny am y llyngyr sy’n cael eu bwyta. Y rhes ar y dde ydi’r mefus wnes i blannu llynedd sydd bron wedi eu dinistrio – mae ‘na chydig o wyrddni yn dod i’r golwg fell gobeithio cawn nhw siawns no fuan efo’r ffensio’n digwydd dros y pythefnos nesaf.

Wedi ei hau ers tro diwethaf:
Ciwcymber Silor – yn y tŷ. (Dwi wedi trio dilyn canllawia Salt yn Growing Under Plastic – mae’n awgrymu peidio llenwi’r pot i ddechra ond ychwanegu compost ar ôl i’r planhigyn dyfu. Dwi’n cymryd mai ffordd o gael gwreiddiau cryf ydi hyn.)
Letys: Catalogna, Salad Bowl, Bughatti, Lobjoits Green CosOaklef.
Betys: Boltardy (mewn potiau yn y sied).
Pys: Kelvedon Wonder (ditto.).