Ffens

O’r diwedd, wedi cael yr ieir allan o’r twnnel. Jyst gobeithio bod y ffens yma’n mynd i gadw’r llwynog allan – mae’n edrach digon cryf beth bynnag. Dio’m yn gweithio rhag adar, wrth gwrs … cerddais rownd gornel y tŷ pnawn ddoe a gweld bod yr ieir yn casglu tuag at gornel y ‘run’, yn cuddio rhag ffesant oedd wedi ffeindio’u bwyd. Mae ‘na flodau ar rhai o’r coed afalau – ‘chydig yn fuan falla efo’r tywydd poeth. Y broblem efo blodeuo’n fuan ydi bod ‘na beryg o’r tywydd newid yn sydyn a chwythu’r blodau’i ffwrdd cyn iddyn nhw beillio – mae’n edrach reit lonydd eto bora ‘ma.

Wedi eu hau ers tro diwethaf yn y sied:
Cennin: Musselburgh
Dil:
Teim: anodd i egino, felly arbrawf efo hau ar ben y compost.
Spinach (Mae’r geiriadur yn rhoi ‘pigoglys’ a ‘sbigoglys’ – dim syniad os ‘di rhain yn cael eu defnyddio!): Bordeaux ar gyfer torri fel salad.