Dros flwyddyn yn ddiweddarach… WordPress i weld yn gweithio ar y teclyn rŵan felly siawns o ail afael ar hwn.

Llwyddiant efo brocoli piws yn y twnnel.

20140417-072106.jpg

Diolch i Iwan am y gair ‘shibwns’ am ‘spring onions’ ddoe. Defnydd yn y De debyg? Unrhyw un yn gyfarwydd efo enw gogleddol?