Mi wnes i ddweud hwyl fawr i’r drysa’ ar ôl stormydd mawr y gaeaf.

20140516-153118.jpg
Roeddwn i’n bwriadu gosod rhai newydd dros y penwythnos ond yn dechra meddwl os oes angen. Dwi’n cymryd mai prif bwrpas y drysau ydi osgoi newid mawr rhwng tymheredd y dydd a’r nos, ond, mae planhigion fel tomatos a chiwcymbars yn tyfu tu allan mewn gwledydd efo newidiadau mawr mewn tymheredd dydd/nos. Diogi pia hi dwi’n meddwl… neu falla mod i wedi methu rhywbeth.