20140522-072528-26728014.jpg
Mefus newydd (Christine, Flamenco, Malwina, Sweetheart) yn setlo mewn – tynnu’r blodau eleni. Doeddwn i ddim yn disgwyl llawer gan yr hen blanhigion ‘Aromal?’ ond mae petha’n edrych yn addawol yn fyma:

20140522-074348-27828770.jpg
Mae’n od fel mae atgofion yn cysylltu yn y cof. Mae’n amhosib i mi wahaniaethu’r profiad o fwyta’r brechdan jam mefus gyntaf efo mefus o’r ardd, a chic rydd Stoichkov yn erbyn yr Almaen yn 1994 Gôl