Ddim yn realistig i mi lenwi hwn efo llysiau eleni felly, blodau…a chacwn gobeithio. Gobeithio wnawn nhw weithio fel ‘green manure’ (gwrtaith gwyrdd?) hefyd.