Brocoli a shibwns

Dros flwyddyn yn ddiweddarach… WordPress i weld yn gweithio ar y teclyn rŵan felly siawns o ail afael ar hwn.

Llwyddiant efo brocoli piws yn y twnnel.

20140417-072106.jpg

Diolch i Iwan am y gair ‘shibwns’ am ‘spring onions’ ddoe. Defnydd yn y De debyg? Unrhyw un yn gyfarwydd efo enw gogleddol?

Diolch Cneifiwr!

Tomatos

Cneifiwr. Diolch yn fawr am dy eiriau caredig ar dy flog. http://cneifiwr-emlyn.blogspot.co.uk/2012/09/wales-blog-awards.html
Mae’r blog yma wedi bod yn cysgu am sbel. Dweud y gwir, be ddigwyddodd oedd bod i’n dechra’ sylwi’r eironi o eistedd yn fyma yn sgwennu am chwynnu yn lle mynd allan i ddelio efo’r llanast tu allan i’r ffenest.
Beth bynnag, y peth mwyaf cyffroes o ran tonnau’r haul wythnos yma, ydi mod i ddim yn poeni bod nhw ddim o gwmpas wsnos yma. Diolch i’r teclyn newydd, mae hi fel byw yn yr Eidal efo pentwr o ‘sundried tomatoes’ – tomatos sydd heb weld haul am wsnos.
Manylion technegol:
1. Tomato Principe Borghese. Hau mis Mawrth. Tyfu fel llwyni yn y twnnel ers tua mis Mai. Mae’r pecyn yn dweud bod tu allan yn iawn ond dwnim am Ynys Môn – arbrawf ar gyfer 2013.
2. Julie Diane Food Dehydrator.

Tomatos 2

Sŵn y Drudwy

Chwech Trys neu Saith?

MarigoldToms

Ma’r tomatos ‘ma wedi cyrraedd tua 6 trys erbyn hyn – debyg bod isio torri eu pennau. Er mod i’n rhoi dŵr yn rheolaidd bob dydd mae’r dail wedi cyrlio ‘chydig ar ran fwyaf o’r planhigion – mae’r llyfrau’n dweud fall bod hyn yn  iawn – mae’r ffrwyth ar yr Agro yma i weld yn iawn, beth bynnag.

Agro

Nabod y coed

Castanwydden

Pan agorais y lleni bora ‘ma wnaeth maint y goeden yma nharo i. Od fel dwi ddim yn sylwi petha sy’n tyfu’n araf. Pob tro dwi’n sylwi ar y goeden yma dwi’n cael traffarth cofio os mai’r un felys yntau’r un cnau ceffylau ydi hi. Mae sgwennu petha i lawr o fod i helpu’r cof, felly: castanwydden felys ydi hon, ac mae’n cymryd llai o waith na’r tomatos.

Dail Mefus

Mefus Gwyrdd

Ma’r planhigion mefus yma (Aromel) yn dod ymlaen yn dda iawn, ond, does dim llawer o ffrwyth eto! Wnes i baratoi’r gwelyau yma’n dda – tail wedi ei gompostio – a dwi’n dechra meddwl ella bod ‘na ormod o nitrogen. Ta waeth, dylsa nhw fod yn blanhigion cryf erbyn blwyddyn nesaf.

Mis yn ddiweddarch

Toms a dwr

Ma’r tomatos ‘ma i weld yn dod ymlaen yn iawn er dwi’n gorfod bod yn ofalus efo rhoi dŵr yn y tywydd yma. W edi rhoi sustem awtomatig mewn o’r diwedd sydd i’w weld ar hyd ganol y gwely. Falch mod i wedi prynnu ‘crop-bar’ ychwanegol i’r twnnel i dyfu petha mewn basgedi hefyd – gwneud y gorau o’r gofod. Nid cymylau sydd tu ôl i’r pigoglys yma – cysgod coed ar groen y twnnel.

Pigoglys Basged

Plannu Tomatos a Blodau

plannutoms

Wedi plannu’r tomatos dros y penwythnos, a blodau (Tagetes, Nasturtiums, Marigold, Poaced-Egg Plants) wrth ddrysau’r twnnel.  Mae ‘na 5 math o domato yn y pridd ( Gardener’s Delight, Alisa Craig, Harbinger, San Marzano, Agro), a Tumbling Tom’ yn y bwcedi sy’n hongian ar y dde. O ni’n trio cael lliw er mwyn osgoi’r lle fod yn hollol iwtilitariaidd ond mae blodau’n bwysig er mwyn dennu cacynod, wrth gwrs (neu, gwenyn falla? Cacwn ydi ‘bee’ yn rhan yma o Sir Fôn beth bynnag, ond debyg mai ddim cacynod ydi’r lluosog!)

Dwi wedi bod yn ystyried cadw cacynod ers tro, ond ar ol gwylio ‘Who Killed the Honey Bee‘ ar BBC4 wsnos diwethaf, mae’n dechra teimlo fel dyletswydd. Ar ôl ‘chydig o syrffio dwi wedi darganfod bod ‘na grŵp o bobol yn cadw cacynod ar yr Ynys, felly dwi’m mynd i drio holi nhw am ba mor annodd ydi hyn.

Pigopigoglys

pigoglys

Ma’r dail ar y pigoglys yma’n dechra edrach fel bed dwi’n ei brynu o’r siop i fwyta fel salad. Dwi ‘rioed wedi tyfu y rhain o’r blaen a dwi’m yn siwr pryd i’w cymryd. Mae’r paced yn dweud i ddechra torri tua phythefnos/tair wsnos ar ôl iddyn nhw ddangos, ac yna disgwyl yddyn nhw ail dyfu. Mae’n annodd credu mai jyst tua 6 ddeilen sydd i fod i ddod o bob phlanhigyn – dim ond 8 nes i blannu! Falla na’i dorri hanner y planhigion a gweld be ddigwyddith i’r lleill.

topsoil

Ma’r twnnel yn barod ar gyfer y tomatos. Ar ben y pridd gwreiddiol, sy’n wael ond o leiaf yn rhoi dyfnder/draeniad, dwi wedi rhoi cardbord a tua 10cm o topsoil/compost – ma hyn yn ddyfnach na ‘growbag’ felly dylsa fod yn iawn. Dechra plannu nes ymlaen heddiw gobeithio.

Wedi hau:
Sweetcorn
Lamb’s lettuce
Mwy o fetys, roced, nionod gwanwyn, radis. Dwi wedi sylwi yn y gorffenol mod i weithia’n cael llwyddiant efo rhain  yn y gwanwyn ac yn anghofio hau mwy, felly eleni, dwi’n hau unwaith mae’r rhai sydd allan yn barod wedi  sefydlu.

Ddraenen Ddu

draenen-ddu-2

draenen-ddu

Mae’r patch llysiau yn segur ar hyn o’r bryd tra dwi’n sortio’r twnnel, er dwi’n gobeithio cael un rhes o welyau yn barod tu allan erbyn plannu cennin a bresych. Oeddem ni’n trio planio cael ‘chydig fwy o liw i mewn i’r ardd dros y penwythnos, ond bydd hi’n annodd creu unrhyw beth gwell na’r ddraenen ddu sy’n blodeuo ar hyn o’r bryd.

Wedi hau:
Ciwcymbr: Silor F1 yn y tŷ. Mae’r rhai sy’n tyfu’n barod yn dechra symud allan.
Tomatos: Tumbling Tom yn y tŷ. Mae’r tomatos eraill i gyd yn y twnnel rwan efo ‘fleece’ drostynt gyda’r nos.
Ffa Ffrengig: Blue Lake a Neckar Queen