Dyddiadur, trafod tyfu llysiau a phlanhigion eraill, osgoi cwningod, darganfod yr enwau ar y pethau rwyf heb eu hetifeddu – yr adar, y blodau, y chwyn …h.y. heb etifeddu’r enwau ydw i, nid y chwyn.

This is a blog is a kind of calendar of my gardening activities in South West Ynys Môn.  I blog in Welsh, but feel free to comment in Welsh, English (o Español básica).