Tomatos a broga

San Marzano a phedwar Gardener’s Delight. Wedi rhoi cardbord dros y gwely yma dros y gaeaf – pan wnes i godi’r cardbord roedd brogaod (llyfantod os yda chi dros Bont Borth debyg) yn mhob man. Dyna pam dwi wedi cadw llanast yng nghanol y gwely i drio rhoi ‘chydig o gartref iddyn nhw. Heblaw mod i ddim isio dinistrio’i cynefin yn llwyr, maen nhw’n bwyta gwlithod, dydyn?

Blodau/Cacwn

Ddim yn realistig i mi lenwi hwn efo llysiau eleni felly, blodau…a chacwn gobeithio. Gobeithio wnawn nhw weithio fel ‘green manure’ (gwrtaith gwyrdd?) hefyd.

Ail-feddiannu’r patsh

Cama cyntaf wrth drio ail-feddiannu’r darn o dir ar waelod yr ardd. Mae’r pridd yn pH 6.0 ar rhan fwyaf o’r dran felly fydd rhaid delio efo hwnnw dros y gaeaf. Yn dechra efo nionod yn y gornal yma: tua 90 Turbo a 3 berfa o compost cartra. Erioed wedi trio tyfy nhw drwy’r ‘membrane’ yma o’r blaen, ond dylsa helpu efo’r chwyn. 

Deffro

Heb bostio ar hwn ers oesoedd! Mi dria i eto…

IMG_2009.JPG

Mefus (hen a newydd)

20140522-072528-26728014.jpg
Mefus newydd (Christine, Flamenco, Malwina, Sweetheart) yn setlo mewn – tynnu’r blodau eleni. Doeddwn i ddim yn disgwyl llawer gan yr hen blanhigion ‘Aromal?’ ond mae petha’n edrych yn addawol yn fyma:

20140522-074348-27828770.jpg
Mae’n od fel mae atgofion yn cysylltu yn y cof. Mae’n amhosib i mi wahaniaethu’r profiad o fwyta’r brechdan jam mefus gyntaf efo mefus o’r ardd, a chic rydd Stoichkov yn erbyn yr Almaen yn 1994 Gôl

Diogi?

Mi wnes i ddweud hwyl fawr i’r drysa’ ar ôl stormydd mawr y gaeaf.

20140516-153118.jpg
Roeddwn i’n bwriadu gosod rhai newydd dros y penwythnos ond yn dechra meddwl os oes angen. Dwi’n cymryd mai prif bwrpas y drysau ydi osgoi newid mawr rhwng tymheredd y dydd a’r nos, ond, mae planhigion fel tomatos a chiwcymbars yn tyfu tu allan mewn gwledydd efo newidiadau mawr mewn tymheredd dydd/nos. Diogi pia hi dwi’n meddwl… neu falla mod i wedi methu rhywbeth.

Compost Di-fawn

Rwy’n trio tyfu pupur a phlanhigion wynyn y twnnel eleni. Os wedi dallt petha’n iawn, mae’r rhain yn perthyn i’r teulu tomatos. Mae’r borderi yn llawn o blanhigion tomatos felly rhaid i’r pupur/planhigion wy dyfu mewn potia.

20140512-213237.jpg

Rwy’n trio osgoi compost efo mawn ond mae problem efo’r un yma – dydi o ddim i weld yn dal dŵr o gwbl. Mae’r dŵr wedi bod ‘mlaen am ‘chydig o funudau yma ac mae ‘na fwy o dan y pot nac yn y compost.

Golygfa Hyfryd

20140419-190027.jpg

Newydd droi’r domen sydd wedi bod yn gwneud ei gwaith dros y gaeaf. Wedi dechra cael system o’r diwedd. Rysait rhywbeth fel hyn:
Haen tua 10 cm o dail ceffylau.
Haen tebyg o chwyn ayyb.
Haen tebyg o groen llysiau a ballu o’r gegin (dim byd wedi ei goginio) a darnau o bapur a chardbord wedi eu rhwygo…ayyb, ayyb, ayyb, tan oedd y domen tua 1.5 m x 1.5 m x 1.5 m… a ‘chydig o ‘accelerator’ personol yn achlysurol.

Brocoli a shibwns

Dros flwyddyn yn ddiweddarach… WordPress i weld yn gweithio ar y teclyn rŵan felly siawns o ail afael ar hwn.

Llwyddiant efo brocoli piws yn y twnnel.

20140417-072106.jpg

Diolch i Iwan am y gair ‘shibwns’ am ‘spring onions’ ddoe. Defnydd yn y De debyg? Unrhyw un yn gyfarwydd efo enw gogleddol?

Diolch Cneifiwr!

Tomatos

Cneifiwr. Diolch yn fawr am dy eiriau caredig ar dy flog. http://cneifiwr-emlyn.blogspot.co.uk/2012/09/wales-blog-awards.html
Mae’r blog yma wedi bod yn cysgu am sbel. Dweud y gwir, be ddigwyddodd oedd bod i’n dechra’ sylwi’r eironi o eistedd yn fyma yn sgwennu am chwynnu yn lle mynd allan i ddelio efo’r llanast tu allan i’r ffenest.
Beth bynnag, y peth mwyaf cyffroes o ran tonnau’r haul wythnos yma, ydi mod i ddim yn poeni bod nhw ddim o gwmpas wsnos yma. Diolch i’r teclyn newydd, mae hi fel byw yn yr Eidal efo pentwr o ‘sundried tomatoes’ – tomatos sydd heb weld haul am wsnos.
Manylion technegol:
1. Tomato Principe Borghese. Hau mis Mawrth. Tyfu fel llwyni yn y twnnel ers tua mis Mai. Mae’r pecyn yn dweud bod tu allan yn iawn ond dwnim am Ynys Môn – arbrawf ar gyfer 2013.
2. Julie Diane Food Dehydrator.

Tomatos 2