Cama cyntaf wrth drio ail-feddiannu’r darn o dir ar waelod yr ardd. Mae’r pridd yn pH 6.0 ar rhan fwyaf o’r dran felly fydd rhaid delio efo hwnnw dros y gaeaf. Yn dechra efo nionod yn y gornal yma: tua 90 Turbo a 3 berfa o compost cartra. Erioed wedi trio tyfy nhw drwy’r ‘membrane’ yma o’r blaen, ond dylsa helpu efo’r chwyn.