San Marzano a phedwar Gardener’s Delight. Wedi rhoi cardbord dros y gwely yma dros y gaeaf – pan wnes i godi’r cardbord roedd brogaod (llyfantod os yda chi dros Bont Borth debyg) yn mhob man. Dyna pam dwi wedi cadw llanast yng nghanol y gwely i drio rhoi ‘chydig o gartref iddyn nhw. Heblaw mod i ddim isio dinistrio’i cynefin yn llwyr, maen nhw’n bwyta gwlithod, dydyn?