20140419-190027.jpg

Newydd droi’r domen sydd wedi bod yn gwneud ei gwaith dros y gaeaf. Wedi dechra cael system o’r diwedd. Rysait rhywbeth fel hyn:
Haen tua 10 cm o dail ceffylau.
Haen tebyg o chwyn ayyb.
Haen tebyg o groen llysiau a ballu o’r gegin (dim byd wedi ei goginio) a darnau o bapur a chardbord wedi eu rhwygo…ayyb, ayyb, ayyb, tan oedd y domen tua 1.5 m x 1.5 m x 1.5 m… a ‘chydig o ‘accelerator’ personol yn achlysurol.